Material Detail

"E - Priručnik za pokretanje WampServera" icon

E - Priručnik za pokretanje WampServera

Primarni cilj ovog priručnika je da ukaže na postupak pokretanja Web servera na lokalnom računaru. Namenjen je prvenstveno onima koji se po prvi put susreću sa ovom problematikom. Objašnjenja su propraćena adekvatnim ilustracijama čime je celokupan postupak prilično pojednostavljen. Nakon usvajanja principa istaknutih u ovom e-resursu, pojedinac će biti osposobljen da integriše, konfiguriše i koristi Web server u procesu rada u segmentu razvoja Web aplikacija. Ključni aspekti ovog priručnika odnose se na interpretaciju principa rada sa PHP i MySQL serverom u grafičkom i konzolnom režimu. U cilju sagledavanja mogućnosti konzolnog režima rada, kada je u pitanju sistem za upravljanje bazama podataka, moglo bi se reći da je težište usmereno ka bližem upoznavanju sa klijentskom aplikacijom:... Show More
Rate

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden