Material Detail

"MOGUĆNOSTI RADA SA OBJEKTIMA UČENJA U RAZLICITIM SISTEMIMA ZA UPRAVLJANJE E-UČENJEM" icon

MOGUĆNOSTI RADA SA OBJEKTIMA UČENJA U RAZLICITIM SISTEMIMA ZA UPRAVLJANJE E-UČENJEM

Svaki sistem za upravljanje sadržajima (LMS) bi trebao da implementira nekoliko stavki da bi uopšte mogao da se svrsta u ovu softversku kategoriju. Sadržaj za učenje u ovim sistemima je strukturiran u formi čestica znanja - objekata učenja. Objekti učenja se definišu kao "bilo koji entitet, digitalni ili nedigitalni, koji se može koristiti za učenje, poučavanje ili opšte obrazovanje" (IEEE, 2002.) ili u užem kontekstu kao "bilo koji digitalni resurs koji se može ponovo iskoristiti, a koji podržava učenje" (Wiley, 2000.) [1]. Struktura LCMS sistema se može posmatrati i kao nadgradnja strukture LMS sistema, kojem dodajemo sistem za upravljanje sadržajem (CMS - Content Management System,) i ponovo upotrebljive objekte učenja (RLO-Reusable Learning Objects) [2]. Objekti učenja se skladište u... Show More

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as MOGUĆNOSTI RADA SA OBJEKTIMA UČENJA U RAZLICITIM SISTEMIMA ZA UPRAVLJANJE E-UČENJEM

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden