Material Detail

Gensko spremenjene rastline / Genetically Modified Plants

Gensko spremenjene rastline / Genetically Modified Plants

This video was recorded at Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda / International Conference Bioscience and Society: GENIal future – genetics, determinism and freedom. Razumevanje in poznavanje gensko spremenjenih organizmov ni enostavno, saj je že izraz »gensko spremenjen« težko predstavljiv in različno pojmovan. Poleg tega zajema različne organizme od mikroorganizmov, živali do rastlin. Tudi lastnosti, ki so vnesene v te organizme so lahko zelo različne, zato je pomembno, da se zavedamo njihove raznolikosti, možnih prednosti in bojazni. V prispevku so prikazani pregled trenutnega stanja gensko spremenjenih rastlin, njihove razširjenosti po svetu, lastnosti, ki so vanje vnesene, zakonodajni okviri pred sproščanjem GSO na tržišče, njihovo sledenje na trgu in možnost soobstoja gensko spremenjenih organizmov z drugimi kmetijskimi rastlinami. The knowledge about the genetically modified organisms and their understanding is complex, since already the term »genetically modified« is not well defined and can be subjected to different interpretations. Besides, the term can relate to different organisms, from microorganisms and animals to plants. Newly introduced characteristics can be heterogeneous, thus the awareness of such properties, their advantages and disadvantages should be high. This article represents the current status of the genetically modified plants: their presence in the world, introduced characteristics, legislation framework before release to the market, traceability and coexistence of genetically modified, organic, and conventional agriculture.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.