Material Detail

Gensko spremenjene rastline v toku evolucije

Gensko spremenjene rastline v toku evolucije

This video was recorded at Prirodoslovni muzej Slovenije predstavlja dva cikla predavanj z naslovom Sprehodi skozi vesolje in Živela evolucija! 2014 - Ljubljana. Ljudje so tekom evolucije rastline prilagajali svojim potrebam, najprej z odbiranjem tistih, ki so jim nudile večje pridelke, nato s klasičnim žlahtnjenjem, sedaj pa so se jim pridružile še gensko spremenjene rastline. Ali veste zakaj se take rastline uporabljajo in kateri previdnostni principi se pri tem upoštevajo? Nacionalni inštitut za biologijo je tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje pooblaščeni nacionalni referenečni laboratorij za določanje gensko spremenjenih organizmov v živilih, krmi in semenih, zato boste izvedeli tudi ali so gensko spremenjene rastline prisotne tudi v Sloveniji.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.