Material Detail

Evolucija kot osrednji koncept pri pouku biologije / Evolution as the Central Concept in Biology Education

Evolucija kot osrednji koncept pri pouku biologije / Evolution as the Central Concept in Biology Education

This video was recorded at Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Biodiversity - Diversity of Living Systems. Evolucija ima osrednje mesto v sodobni biološki znanosti, saj predstavlja ključ za razumevanje delovanja živih sistemov. Evolucija pridobiva osrednje mesto tudi pri pouku biologije kot koncept, ki razumevanje različnih tem biologije povezuje v celoto. Pri pouku lahko uporabimo galapaške želve kot primer, ki prikazuje osrednji pomen evolucije za razumevanje biologije. Na različnih Galapaških otokih živijo različne podvrste galapaške želve. O njih je pisal že Charles Darwin, zato imajo v biologiji zgodovinski pomen, podobno kot »Darwinovi« ščinkavci. Sodobni znanstveniki preučujejo sorodstvena razmerja med podvrstami galapaških želv s pomočjo genetskih analiz. Povezavo med galapaškimi želvami in galapaškimi kaktusi lahko predstavimo kot primer koevolucije. Galapaške želve imajo fiziološke prilagoditve, ki jim omogočajo preživetje v zelo sušnih razmerah. Galapaške želve tudi dobro prikazujejo posledice človekovih posegov v ekosisteme, saj je človek želve na eni strani množično pobijal za prehrano, na drugi strani pa tudi dodatno ogrozil njihov obstoj z vnosom novih vrst na otoke. In modern life science, evolution is the key to understanding living systems. Gradually, evolution is gaining a more central position also in biological education, as the concept that links different topics in biology into a network of knowledge. To illustrate this principle, the Galápagos tortoise can be used in biology lessons as a case study. Different subspecies of the Galápagos tortoise live on different Galápagos islands. Although »Darwin's« finches are more widely known, Charles Darwin also wrote about the Galápagos tortoises, hence they are important for the history of biology. Modern scientists study evolutionary relationships among the subspecies of the Galápagos tortoise using genetic analysis. In addition, the relationship between Galápagos tortoise and the Opuntia cacti is an example of coevolution. The Galápagos tortoise has physiological adaptations for survival in extremely dry conditions. Finally, the case of the Galápagos tortoise demonstrates the influence of human activities on ecosystems. Populations of the tortoise fell dramatically because of hunting and the introduction of predators and grazers by humans since the seventeenth century.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.