Material Detail

Gozdovi v svetu in Sloveniji / Forests in the world and Slovenia

Gozdovi v svetu in Sloveniji / Forests in the world and Slovenia

This video was recorded at Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Povezanost procesov / International Conference Bioscience and Society: Interdependence of processes. Poročilo FAO o stanju gozdov za leto 2010 ugotavlja, da so razmere v zadnjih 20 letih na globalni ravni relativno stabilne. Spremembe v površini svetovnega gozda so pod kritično mejo 0,5 % na leto. Največji negativni trend je v zmanjševanju pragozdov, medtem ko so pozitivni trendi v naraščanju zaščitenih gozdov za varovanje biotske pestrosti in površini varovalnih gozdov. Stanje slovenskega gozda kaže na njegovo veliko življenjsko moč, ki je odraz pravilnega gospodarjenja. Kljub izjemni razdrobljenosti gozdne posesti, veliki rastiščni pestrosti in zelo zahtevnim in občutljivim rastiščnim pogojem (kras, gorati predeli)... Show More

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden