Material Detail

Upravljanje in življenje z rjavim medvedom v Sloveniji

Upravljanje in življenje z rjavim medvedom v Sloveniji

This video was recorded at Prirodoslovni muzej Slovenije predstavlja cikel predavanj z naslovom Mednarodno leto gozdov 2011 - Ljubljana. Rjavi medved je ena izmed naših najbolj karizmatičnih in potencialno konfliktnih vrst živali. V Sloveniji je upravljanje z njim in reševanje konfliktov do sedaj temeljilo predvsem na odstrelu. Vendar kljub močnemu poseganju v populacijo, število konfliktov v Sloveniji še vedno narašča. Zato bo potrebno v prihodnje poleg odstrela začeti razmišljati tudi o dodatnih, bolj učinkovitih ukrepih upravljanja. V predavanju bodo predstavljene izkušnje iz tujine in rezultati novih raziskav v Sloveniji, v okviru katerih je bilo v zadnjih letih 21 medvedov intenzivno spremljanih s pomočjo GPS telemetrije. Nova spoznanja nakazujejo na nove možne načine upravljanja, ki bi lahko olajšali sobivanje med medvedom in človekom v Sloveniji. Spoznali boste tudi osnovne biološke značilnosti rjavega medveda v Sloveniji in se naučili kakšno je primerno vedenje na območju medveda.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.