Material Detail

Politike odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji in načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

Politike odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji in načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

This video was recorded at Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) predstavlja Delavnico za knjižničarje, Ljubljana 2014. V prispevku so predstavljena izhodišča za odpiranje raziskovalnih podatkov v Sloveniji in prvi koraki v tej smeri. Na kratko predstavimo ključna določila predloga politike odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji. Predstavljene se so vloge in odgovornosti raziskovalcev, ustanov, področnih podatkovnih središč ter financerjev. Ob tem premislimo tudi vlogo, ki bi jo v življenjskem krogu raziskovalnih podatkov lahko v prihodnosti odigrali knjižničarji. The lecture presents starting points for opening research data in Slovenia and the first steps that were alreay made in that direction. The founding facts of an open research data policy draft for Slovenia are briefly introduced. We introduce the roles and responsibilities of researchers, institutes, data centres and funders in the research data life cycle and talk about the future role of librarians in that circle.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as Politike odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji in načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.