Material Detail

Kaj je to "Microsoft .NET"?

Kaj je to "Microsoft .NET"?

This video was recorded at Solomon seminar. V predavanju "Microsoft .NET" bomo spoznali temelje, na katerih je pred več kot dvemi leti Microsoft zacel graditi svojo sedanjost. Osredotočili se bomo na tako imenovano "skupno izvajalno okolje" (Common Language Runtime, CLR). Najprej bomo pojasnili odnos med Microsoft .NET in CLR, zatem pa si bomo ogledali delovanje in zgradbo CLR. Videli bomo, kako CLR izkorišča prevajanje tik-pred-zdajci (Just-in-Time compilation, JIT), smetarjenje (Garbage Collection), kako je je zagotavljena varnost izvajalnega okolja, ... Ogledali si bomo, kakšne so možnosti povezovanja okolja CLR s COM/COM+, Windows API in drugimi sistemi, ter kako je s prenosljivostjo programov, prevedenih za CLR, med platformami. Za konec se bomo se spoznali razlike med Java in CLR. V okviru seminarja bodo naslednje demonstracije: (1) Napisali bomo program "Hello World", kjer si bomo ogledali kako izgleda C# in kako izgleda program preveden v vmesno kodo. (2) Za primerjavo bomo program "Hello World" napisali se v t.i. "Managed C++", ki je interpretiran C++ znotraj .NET orodij. (3) Ogledali si bomo kako se naredi spletni servis (Web Service) za faktorizacijo stevil (4) Naredili bomo spletno aplikacijo ASP.NET, ki konzumira spletni servis za faktorizacijo stevil (5) Ogledali si bomo kako je s prenosljivostjo kode na Linux.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.