Material Detail

Istospolniki in podobna bitja

Istospolniki in podobna bitja

This video was recorded at 48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2012. Prispevek prikazuje, kako so medijske reprezentacije in slovenska leksika prežeti s heteronormativnostjo kot ideologijo, ki vzpostavlja razmerja med heteroseksualnostjo kot naravnim, biološkim in normativnim dejstvom in homoseksualnostjo kot odklonom, ki pa ga je vendarle potrebno tolerirati. Avtor omenjeno razmerje prikazuje z naslonitvijo na slovarske definicije homoseksualnosti in s prikazom geneze razvoja terminologije za opis homoseksualnosti, v zaključnem delu pa vse to aplicira še na reprezentacije homoseksualnosti v slovenskih tiskanih medijih.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.