Material Detail

Predstavitev predloga sprememb Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja

Predstavitev predloga sprememb Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja

This video was recorded at Javni posvet o predlogu sprememb Direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja 2012, Ljubljana. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo v četrtek, 23. februarja 2012, organiziralo javni posvet o predlogu sprememb Direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Javni dostop do ponovne uporabe informacij javnega značaja v kulturnem sektorju ni samoumeven, pač pa je potrebno za gradivo zaprositi in plačati, javni zavod pa lahko uporabo tudi zavrne. Evropska unija želi te omejitve odpraviti, saj v kulturnih podatkih sluti velik gospodarski potencial, je dejala dr. Sonja Kralj Bervar z Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na javnem posvetu o predlogu sprememb Direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, ki ga je organiziralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo. Ena od pomembnejših predvidenih sprememb direktive je širitev njene pristojnosti na knjižnice, muzeje in arhive oziroma na gradivo, ki ga hranijo. Posvet je bil zato namenjen seznanitvi strokovne javnosti s predlogom sprememb direktive in razpravi o njenih možnih učinkih v kulturnem sektorju. Kot je v predstavitvi predloga sprememb direktive dejala mag. Mateja Prešeren z Ministrstva za pravosodje in javno upravo, je bistvo nadaljnje uporabe informacij javnega značaja oplemenitenje in dodana vrednost. Evropska komisija po njenih besedah ugotavlja, da se mora ponovna uporaba okrepiti za razvoj digitalnega gospodarstva, po študijah naj bi dobiček na ravni celotne Evropske unije znašal 40 milijard EUR. V nadaljevanju je dr. Blanka Tivadar z Ministrstva za izobraževanje, znanost in kulturo predstavila okvirno stališče o predlogu sprememb direktive. Slovenija v splošnem podpira cilje predloga spremembe direktive o ponovni uporabi, vendar je potrebna dodatna preučitev in posvetovanje na nacionalni ravni. Možne učinke predlaganih sprememb na področju knjižnic je predstavil mag. Zoran Krstulović iz Narodne in univerzitetne knjižnice, spletni strateg in umetnik Vuk Ćosić je predstavil potrebe adaptacije kulture v digitalnem ekosistemu, učinke za arhive in njihovo dejavnost pa dr. Jože Škofljanec iz Arhiva Republike Slovenije. Podjetnik Jugoslav Petković je predstavil priložnosti ponovne uporabe informacij javnega značaja v podjetništvu, Metka Fujs iz Skupnosti muzejev Slovenije je razložila vplive sprememb direktive za muzeje, Luka Frelih iz Društva Ljudmila pa je predstavil pomen odprtih podatkov za razvoj novih projektov in opisal prednosti licenc Creative Commons. V razpravi so bili tudi odprti izzivi, ki izhajajo iz avtorskih pravic. Poudarjena je bila potreba javnih zavodov po podpori pri zagotavljanju ponovne uporabe informacij javnega značaja, oblikovanju »inteligentnih scenarijih« ponovne rabe informacij kulturnega sektorja, smernicah za javne zavode glede sklepanja pogodb z zunanjimi izvajalci z vidika povezljivosti sistemov in vprašanj avtorskega prava ter izmenjave izkušenj z javnimi ustanovami, ki že imajo izkušnje s posredovanjem podatkov javnosti za ponovno rabo. Več o dogodku na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as Predstavitev predloga sprememb Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.