Material Detail

Ključni izzivi projekta Vzpostavitev Mreže Od zibke do zibke

Ključni izzivi projekta Vzpostavitev Mreže Od zibke do zibke

This video was recorded at Strateški posvet: Zapiranje snovnih poti - strateški izzivi in praktične izkušnje, Ljubljana 2011. Snovna učinkovitost in zapiranje snovnih poti postajata vedno bolj pomembni temi, ki narekujeta oblikovanje politik, tako na ravni EU, kot tudi na ravni posameznih držav članic. Vplivata tudi na oblikovanje politik v podjetjih, ki so primorana investirati v izboljšanje snovne učinkovitosti, če želijo ohraniti ali izboljšati svojo konkurenčnost. Številne države in tudi podjetja so spoznala pozitivne poslovne učinke poslovne miselnosti, ki ne pozna koncepta odpadka. Jasno izražen interes številnih deležnikov, ki smo jih srečali na poti vzpostavljanja mreže za uresničevanje koncepta Od zibke do zibke, nas je opozoril na pomen izmenjave izkušenj in informacij na tem... Show More

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.