Material Detail

Medlečne podobe: novogvinejska pesemska poezija

Medlečne podobe: novogvinejska pesemska poezija

This video was recorded at Znanstveni večeri - Univerza v Novi Gorici. Karawarijska skupnost s Papue Nove Gvineje je nekoč imela bogat repertoar pesmi, ki so bile praktično vse povezane s plesom. Tovrstne svečanosti so bile neločljiv del ivljenjskega ciklusa posameznika, vasi in celotne kozmologije. Medtem ko je bil namen nekaterih svečanosti, da se določena oblika ivljenjskega sveta vedno znova poustvarja, pa so bile druge bolj odprte za dru bene in kulturne spremembe. Celotni pesemski ciklus zaobjema več tisoč verzov, ki se gibljejo okoli treh glavnih tem, ki so povezane z eksistencialnimi dimenzijami človekovega ivljenja: 1) spolnost in rojstvo; 2) prehrana, ki vključuje ribolov, lov, nabiranje in izmenjavo hrane; ter 3) smrt kot posledico trpljenja, ma čevanja, borb in ubijanja. Te tri... Show More

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden