Material Detail

SYSTEM INFRASTRUCTURE  FOR E-LEARNING ON UNIVERSITY OF NOVI  PAZAR

SYSTEM INFRASTRUCTURE FOR E-LEARNING ON UNIVERSITY OF NOVI PAZAR

INFRASTRUKTURA SISTEMA ZA E-UČENJE UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU Sadržaj – U ovom radu prikazana je uprošćena primena Google Edu platforme za podršku učenju od strane IKT. O pisana je platforma Google Edu koja nudi sistem za podršku standardnom načinu obrazovanja u vidu audio-vizuelnih sadržaja i praćenja. Neke od Google Aplikacija za učenje koje smo naveli su: Google Sites, GMail, Gtalk, Kalendar, Diskusioni forumi, Podrška mobilnim servisima, kao i podška kolaborativnom radu od strane Google Documents. Ovaj sistem je pušten u rad u prvom semestru 2010 godine kada je i za sada se koristi na Departmanu za priodno-tehničke nauke. Izvrsena je analiza uticaja na uspešnost realizacije predmeta i studiranja studenata. Ključne reči: Google Edu App, sistem za elektronsko učenje , nastava u... Show More
Rate

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as SYSTEM INFRASTRUCTURE FOR E-LEARNING ON UNIVERSITY OF NOVI PAZAR

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.