Material Detail

"Pojam klasa, atributa i objekata u PHP - u" icon

Pojam klasa, atributa i objekata u PHP - u

Sadržaj — Članak „Pojam klasa, atributa i objekata u PHP-u“ predstavlja uvodnu, teoretsku diskusiju o mogućnostima za primenu i razvoj klasa u objektno orijetnisanom PHP-u. 

Usvajanjem teoretskih principa čitalac će uspostaviti elementarnu razliku između uvedenih pojmova čime će steći nužni teoretski osnov za razumevanje složenijih metoda pri projektovanju klasa koje će uslediti u praktičnim primerima koji će uslediti u...

Show More

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as Pojam klasa, atributa i objekata u PHP - u
Other materials like Pojam klasa, atributa i objekata u PHP - u

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.