Material Detail

"Uvod u objektno orijetisano programiranje u php-u" icon

Uvod u objektno orijetisano programiranje u php-u

Sadržaj — Ovaj elektronski resurs ima cilj da ukaže na osnovne principe objektno orijentisanog softvera.  Teorijsko – praktični aspekti obuhvataju bazičnu metodologiju strukturisanja klasa, objekata, atributa i funkcija.

Resursi za učenje su dostupni u HTML, IMS, SCORM i PDF formatima. Na kraju članka mogu se naći veze ka resursima koji se nadovezuju na tekući.              

Kao dodatna podrška e-učenju u oblasti PHP-a, ovaj i drugi resursi na ovom sajtu biće dostupni u (.flv) audio/video formatu.

Nakon usvajanja teorijsko-praktičnih principa, predstavljenih u pomenutim formatima, čitalac / gledalac će biti osposobljen da samostalno kreira klase, dodeljuje atribute, formira funkcije i objekte.  

Rate

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden