Material Detail

"Rad sa sesijama u PHP - u" icon

Rad sa sesijama u PHP - u

E-knjiga: Rad sa sesijama u PHP-u sadrži praktična uputstva koja se mogu smatrati korisnim izvorom informacija pri radu sa sesijama u PHP-u. U ovom E-resursu mogu se naći važnije teorijske osnove koje bliže definišu mehanizame za formiranje sesija pri čemu su obuhvaćeni svi važniji procesi koji se odvijaju na klijenskom sloju kao što je proces skladištenja jedinstvenog identifikoatora sesije ali i drugih važnh principa....

Show More

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.