Material Detail

Dibuix de les lleis d'esforços

Dibuix de les lleis d'esforços

S'explica el procediment per dibuixar les lleis d'esforços d'una estructura basat a determinar el tipus de corba que les representa i alguns valors característics d'aquestes a partir de les càrregues, les equacions d'equilibri intern i les condicions de contorn. Aquest mètode és més eficient que determinar l'expressió analítica per trams, o calcular el valor en un nombre suficient de punts, però els estudiant solen trobar alguna dificultat les primeres vegades que l'apliquen. Per exposar-lo primer es repassen les relacions matemàtiques que governen el problema i, a continuació, es descriu el mètode a partir d'exemples dels diferents tipus de lleis.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.