Material Detail

Vodni udar zaradi kondenzacije pare

Vodni udar zaradi kondenzacije pare

This video was recorded at Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan". Pod imenom "vodni udar" se skriva vrsta različnih prehodnih pojavov v ceveh, po katerih se pretakajo tekočine. Skupna lastnost teh pojavov so tlačnih sunki, ki lahko porušijo cevovod. Vodni udar lahko nastane v vodovodnih ceveh, v ceveh centralne kurjave ali hladilnega sistema, v cevovodih različnih procesnih sistemov v kemijski, naftni ali jedrski tehnologiji. Na kratko bom opisal enostavne oblike vodnega udara, ki največkrat nastanejo ob prehitrem zaprtju ventilov na cevovodu. Te vrste vodnega udara, ki se odvijajo pri konstantni temperaturi, je mogoče razmeroma uspešno opisati z enodimenzionalnimi modeli. Enostaven primer takšnega vodnega udara smo simulirali z enodimenzionalnim računalniškim programom WAHA, ki smo ga pod... Show More

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.