Material Detail

Tekočekristalni elastomeri: v iskanju »morphing« plastike

Tekočekristalni elastomeri: v iskanju »morphing« plastike

This video was recorded at Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan". Tekočekristalni elastomeri (TKE) so binarne mehke snovi, sestavljene iz zamreženih polimernih verig in mezogenih molekul, pripetih na te verige. Sklopitev med entropično elastičnostjo polimernega podsistema in spontanim orientacijskim urejanjem mezogenih molekul privede do obrnljivega termomehanskega obnašanja, to je do spreminjanja oblike vzorca s temperaturo. Možnosti uporabe teh materialov v tehnologiji "lab-on-a-chip", MEMS in NEMS naprav so nesporne. Žal pa je trenutno edini uporaben način za aktuacijo teh snovi s spreminjanjem temperature. Alternativni načini vzbujanja, npr. z UV obsevanjem v sistemih z azo-molekulami ali pa z urejanjem v zunanjih poljih (v mrežah s feroelekričnimi molekulami ali v kompozitih, ki vsebujejo feroelektrične ali feromagnetne delce), so še v zgodnji fazi razvoja. V predavanju bomo obravnavali tako osnovno fiziko in kuharske recepte za pripravo kot tudi najnovejše aplikacije TKE sistemov.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as Tekočekristalni elastomeri: v iskanju »morphing« plastike

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.