Material Detail

Slovanstvo v zgodovini slovenskega jezika

Slovanstvo v zgodovini slovenskega jezika

This video was recorded at 46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2010. Prispevek podaja kratek pregled izbranih (južno)slovanskih jezikovnih vplivov v zgodovini slovenskega (knjižnega) jezika. Nenamerno so izpričani že v srednjem veku (1428), od 16. stol. pa hrvaški kajkavski in istrsko-dalmatinski leksemi v prevodu biblije in slovarjih razlagajo ali zamenjujejo kranjske. Primerjalnoslovansko raziskovanje se krepi v prerodnem času od srede 18. stol. in se intenzivira z razvojem slavistike v 19. stol. Jezikovno približevanje in združevanje doseže vrh sredi 19. stol. v ilirizacijskih in slavizacijskih težnjah predvsem na koroško-štajerskem obrobju in se umiri ob koncu 19. stol.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.